Policy

Företag och personal policy

  • Våra anställda är ansvarförsäkrade
  • Våra anställda har skrivit under sekretessavtal
  • Våra anställda hämtar utdrag ur belastningsregistret vid anställning
  • Våra anställda genomgår obligatorisk introduktionsutbildning
  • Sandaga tillgodoser arbetskläder till samtliga anställda
  • Sandaga utför kontinuerliga kvalitetskontroller
  • Sandaga står för noggrannhet, förtroende och personligt ansvar
X